Rumunia - udział w delegacji parlamentarnej
2010-10-06

9 października 2010 rok : Rumunia - udział w delegacji parlamentarnej pod przewodnictwem Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza w uroczystości nadania imienia Krystyny Bochenek, wicemarszałka Senatu VII kadencji Szkole Podstawowej i Przedszkolu z nauczaniem języka polskiego w Pojana Mikuli oraz odsłonięcie upamiętnienia ś.p. Pani Marszałek autorstwa arch. Tomasza Urbanowicza na budynku Szkoły.


Program:

-Spotkanie z władzami Okręgu Suczeawa w Urzędzie Wojewódzkim.

-Wizyta w Domu Polskim. Powitanie przez dzieci i młodzież polonijną z zespołów „Sołonczanka” i „Mała Pojana”. Wpis Marszałka Senatu do Księgi Gości.

-Wizyta w klasztorze Manastirea Humorului.

-Spotkanie z Polonią.

źródło: własne