Wizyta Ministra Andrzeja Biernata
2014-06-16

Przedstawiciele Zarządu Województwa Śląskiego w osobie Marszałka Mirosława Sekuły i Członka Zarządu Arkadiusza Chęcińskiego podpisali porozumienie z Ministerstwem Sportu i Turystyki reprezentowanym przez Ministra Andrzeja Biernata w zakresie promocji sportu powszechnego, zaszczepiania jego idei wśród najmłodszych i rozwoju infrastruktury sportowej.

Udział w uroczystym podpisaniu brała również Radna Sejmiku Województwa Śląskiego i Przewodnicząca Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji Ewa Lewandowska, która podkreśliła, że bardzo ważne w kontekście podpisanego porozumienia jest wspieranie sportu szkolnego. Przewodnicząca Komisji za priorytetowe wskazała kształcenie dzieci w duchu sportowym. Zaznaczyła również, że sport to nie tylko sukcesy, ale również zdrowy styl życia.

Minister Sportu Andrzej Biernat zaznaczył, że Śląsk jest regionem szczególnym z jednej strony ze względu na liczbę mieszkańców, a z drugiej ze względu na infrastrukturę sportową. Podkreślił również, że na Śląsku najwięcej ludzi uprawia sport. Marszałek Mirosław Sekuła odnosząc się do popisanego porozumienia zaznaczył, że obowiązkiem nas wszystkich jest wspieranie rozwoju kultury fizycznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

czytaj całość: http://m.slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=10&art=7028

źródło: slaskie.pl