Uroczysta Inaurguracja Roku Akademickiego 2010/2011
2010-10-04

W dn. 08-10-2010 o godz. 12.00 Ewa Lewandowska na zaproszenia Rektora i Senatu PWST weźmie udział w Uroczystej Inaurguracji Roku Akademickiego 2010/2011 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu.

źródło: własne