Basen ZSOMS uroczyście otwarty!
2011-09-20

Uczniowie raciborskiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego już nie muszą trenować poza swoją bazą. Remontowany od ubiegłego roku basen placówki, który został poważnie uszkodzony podczas ostatniej powodzi, 19 września został uroczyście oddany do użytku.

- Najbardziej cieszymy się, że tułaczka naszych uczniów po innych pływalniach skończyła się! Wreszcie możemy tu wrócić i podjąć trud szkolenia młodych sportowców. To był długi rok, ale nie zmarnowaliśmy go - zapewnia Ewa Lewandowska, radna Sejmiku Województwa, a od 1 września kierownik ds. pływalnia i triathlonu w ZSOMS w Raciborzu. - To wielka odpowiedzialność, ale nowe obowiązki podjęłam wyłącznie kierowana dobrem placówki. Trzeba zrobić wszystko, byśmy byli szkołą mistrzostwa sportowego na podium, byśmy mogli przyjmować w swoich progach najlepszych sportowców - podkreśla Ewa Lewandowska.

Cały wywiad zobaczysz TUTAJ

Basen, który został uszkodzony w trakcie powodzi w maju 2010 r. był odbudowywany przez Powiat Raciborski. Zakres prac obejmował m.in.:
- demontaż starego wykończenia niecki i zastąpienia go nową niecką w technologii stali nierdzewnej o innym kształcie i mniejszych głębokościach,
- przebudowę brodzika z wymianą niecki w technologii stali nierdzewnej,
- wykonanie nowej stacji uzdatniania wody,
- wymianę central wentylacyjnych wraz z odbudową i przebudową systemu wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach: hali basenu, szatni publicznej i podbasenu.

Koszt remontu krytej pływalni wyniósł ponad 5,2 mln złotych. Środki na ten cel pochodziły ze zwiększonej subwencji oświatowej, ubezpieczenia, półmilionowej darowizny firmy Bombardier z Katowic oraz środków własnych Powiatu.

źródło: własne, foto: nowiny.pl