Opieka nad osobami starszymi w domach pomocy społecznej
2011-09-02

Osoby w wieku poprodukcyjnym stanowią ponad 17 proc. całego społeczeństwa, prognoza na 2020 roku mówi, że będzie ich już 23 proc. - takie dane przedstawiono na ostatniej komisji zdrowia Sejmiku Województwa Śląskiego.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej sięgnął po środki unijne i napisał projekt. W jego ramach powstało m.in. Obserwatorium Integracji Społecznej. Przeprowadzono badania, w których wzięło udział 1000 osób, do końca roku mają być znane ich wyniki, zostanie zorganizowana konferencja - mają się na nią zjechać samorządowcy z całego regionu. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej wyda również publikację na temat integracji osób starszych - znajdą się tam opracowane wnioski z przeprowadzonego projektu.

- Jedną z najważniejszych kwestii o jakiej dyskutowaliśmy na komisji była opieka nad osobami starszymi w domach pomocy społecznej. Po pierwsze, ta opieka bywa na różnym poziomie, po drugie, nawet jeśli na wysokim, to szalenie droga. W naszym województwie oscyluje wokół 2, a nawet 3 tys. zł za miesiąc - ubolewa radna Sejmiku, raciborzanka Ewa Lewandowska.

W przeprowadzonych przez ROPS badaniach seniorzy wskazywali, że najbardziej potrzebują wsparcia finansowego, dopiero potem rzeczowego. Tymczasem Ośrodek w swoim projekcie wskazuje, że nie mniej ważna jest także aktywizacja tej części społeczeństwa.

O potrzebach osób po 65. roku życia mówi się także w Raciborzu. Jeszcze we wrześniu raciborski Ośrodek Pomocy Społecznej ma ruszyć z programem "Senior = VIP". OPS chce dotrzeć do absolutnie wszystkich seniorów - nie tylko podopiecznych ośrodka - z szeroką informacją o tym, z czego w mieście mogą skorzystać, by podnieść jakość swojego życia - od spędzania wolnego czasu, po promocje w aptekach organizowane właśnie z myślą o seniorach.

Więcej o projekcie ROPS-u http://rops-katowice.pl/ois/

źródło: własne, fot.:sxc.hu