Posiedzenie komisji z dnia 6. kwietnia 2011
2011-04-06

Środa, 6 kwietnia 2011

godz. 11:30

Posiedzenie Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Ogólny zarys działalności sportowej aeroklubów regionalnych.
  3. Perspektywy rozwoju działalności sportowej aeroklubów regionalnych – szanse i możliwości na przykładzie Aeroklubu Częstochwoskiego.
  4. Działalność sportowa Aeroklubu Częstochowskiego – kalendarz imprez.
  5. Wykorzystanie lotnisk lokalnych/sportowych w ratownictwie medycznym.
  6. Dyskusja i podsumowanie spotkania.
  7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie na terenie lotniska Aeroklubu Częstochowskiego, Kościelec, ul. J. Pawła II nr 101, 42-240 Rudniki.

źródło: własne