Posiedzenie komisji z dnia 7. marca 2011
2011-03-07

Poniedziałek, 7 marca 2011

godz. 11:00

Posiedzenie Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Założenia Programowe Strategii Rozwoju Sportu w Województwie Śląskim do roku 2020.
  3. Regulamin przyznawania Nagród Marszałka Województwa Śląskiego za wybitne osiągnięcia sportowe.
  4. Opiniowanie projektów uchwał na sesję Sejmiku.
  5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

źródło: własne