Posiedzenie komisji z dnia 7 lutego 2011
2011-02-07

Poniedziałek, 7 lutego 2011

godz. 12:00

Posiedzenie Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Działalność organizacji ratowniczych z terenu Województwa Śląskiego:
  1. Śląskiego Wojewódzkiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,
  2. Grupy Jurajskiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,
  3. Grupy Beskidzkiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
 3. Informacja nt. możliwości prawnych w zakresie dokonywania zmian w dokumentacji przetargowej i umów związanych z realizacją Programu "Moje boisko – Orlik 2012".
 4. Opiniowanie projektów uchwał na sesję Sejmiku.
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

źródło: własne